Judoclub

Olen

Gezond en ethisch sporten

Judoclub Olen onderschrijft de initiatieven van Judo Vlaanderen voor de inzet op een veilig sportklimaat voor haar leden. Hoe wij als club concreet acties ondernemen om de judosport in een gezonde omgeving te laten doorgaan kun je op deze pagina lezen.

 • Ethisch verantwoord sporten: leiddraad voor judoka's, trainers,coachen en ouders
 • Gedragscodes binnen Judoclub Olen
 • Normen en waarden in judo
 • Aanspreekpunt integriteit (API)

  Een club-API of API is een vertrouwenspersoon die integer en onafhankelijk is en handelt binnen de werking van zijn/haar club. De taak van een API bestaat er uit om meldingen te ontvangen, een gesprek met de melder te voeren, te luisteren naar binnengekomen klachten en bekommernissen en verdere stappen te ondernemen. Dit kan gebeuren in het geval van een vraag, een vermoeden, een klacht of een vastgesteld feit.

  Deze stappen kunnen zijn:

 • Bemiddelen tussen melder en andere betrokkenen
 • Overleg met het bestuur
 • De Federatie-API contacteren
 • De huisarts/politie/parket contacteren
 • De API blijft de gang van zaken verder opvolgen en koppelt op geregelde tijdstippen terug met de betrokkene(n).
 • Binnen onze club zijn Jan Geboes en Nele Boeckx aangesteld als API. Beide zijn lid van onze club, trainer, coach en deelnemer aan allerhande clubactiviteiten. Er zijn dus talloze momenten waarop je Jan en/of Nele kan aanspreken, maar je kan hen ook bereiken via e-mail. Je kan ervan uitgaan dat zij je vraag, melding of klacht in alle discretie en vertrouwen behandelen.

  Nog meer informatie over het 'aanspreekpunt integriteit' vind je op de website van Judo Vlaanderen.

  Gedragscodes

  Iedereen beleeft graag plezier op en rond de mat. Om dit steeds zo voor iedereen mogelijk te maken is het belangrijk dat iedereen die met judo betrokken is op de hoogte is van alle gedragscodes. Lees hier meer over op de website van Judo Vlaanderen.

  Jeugdjudofonds

  In 2021 werd onze club in het kader van het jeugdjudofonds opnieuw beloond met een gouden label!